DE MEESTER, EINDHOVENLAAN ‘S-HERTOGENBOSCH

Opdrachtgever:

Brabant Wonen

Aannemer:

Huybregts Relou B.V.

Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt, Rob Geraerts, Bjorn Beekhuizen

Omvang:

46 appartementen + terrein inrichting

Oplevering:

2020

Het gebouw voor 46 appartementen in ’s-Hertogenbosch West betreft een herstructureringsopgave in opdracht van Brabant Wonen, welke deel uitmaakt van een groter herstructureringsgebied.

Het U-vormige appartementencomplex is samengesteld gebouw geworden, bestaand uit een bouwdeel van 6 bouwlagen gesitueerd aan de Kooikersweg op een interessante manier verbonden met beide bouwcomponenten in 3 bouwlagen aan respectievelijk Eindhovenlaan en Luxemburglaan.

Aan de straatzijde kenmerken de gebouwen zich door een baksteenarchitectuur in sterk orthogonale patronen en vertonen de gevels alom hun tot in het detail zorgvuldig gecomponeerde ambachtelijkheid. In het gebouw aan de Kooikersweg is op de oostelijke hoek ter plaatse van de Eindhovenlaan de formele hoofdentree gesitueerd. Op de plaatsen waar het gebouw overgaat van 6 naar 3 bouwlagen wordt in de buitengevels deze verknoping van bouwdelen op een expressieve manier zichtbaar gemaakt.

Het door de gebouwen omsloten binnenterrein heeft een geheel ander karakter. Hier vertonen de gevels hun expressie door de alzijdige aanwezigheid van galerijen en bestaat het toegepaste materiaal van de gevels in hoofdzaak uit een collage van plaatmateriaal in grijsgroene kleur.

Dit binnenterrein grenst direct aan de parkeerplaats behorende bij het gebouw, waardoor de informele ontsluiting van het gebouw via dit binnenterrein plaatsvindt.

Kortom, er is hier ter plaatse aan de Kooikersweg een helder en mooi gecomponeerd kopgebouw ontstaan dat op deze plek een overtuigende beëindiging vormt van een groter herstructureringsplan.

Compen_DeMeester_DenBosch_BASE_13_s
Compen_DeMeester_DenBosch_BASE_15_s
Compen_DeMeester_DenBosch_BASE_02_s

VERGELIJKBARE PROJECTEN