RENOVATIE 112 WONINGEN, ‘S-HERTOGENBOSCH

Opdrachtgever:

Woningcorporatie Zayaz, ‘s-Hertogenbosch

Aannemer:

BAM / Bouwbedrijf Pennings

Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt
Ad Schellekens, Björn Beekhuizen

Omvang:

planmatig groot onderhoud/renovatie

Oplevering:

2015

De 112 woningen zijn gelegen in het stadsdeel Schutskamp in ‘s-Hertogenbosch en zijn eigendom van de woningbouwcorporatie Zayaz. De woningen gebouwd in de jaren zestig vertoonden veel bouwtechnische, constructieve en bouwfysische gebreken. De woningen waren nauwelijks geïsoleerd en vertoonden veel koudebruggen. Het wooncomfort van de woningen was daardoor niet meer in overeenstemming was met huidige normen en wensen.

Er is door ons bureau een rapport vervaardigd, naar aanleiding van de inspectie van een representatief aantal woningen, waarin de belangrijkste gebreken van de woningen gespecificeerd in beeld zijn gebracht. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor het scenario, waarbij na renovatie het gebruik van de woningen weer met 25 jaar kon worden verlengd.

De renovatie omvat in eerste instantie het aanbrengen van een nieuwe schil voor zowel de wanden, vloeren en daken. Met deze grote ingreep werd in een keer het isolatieniveau opgewaardeerd naar huidige normen en werden technische gebreken van de woningen aangepakt.

Binnen de woningen werden aanpassingen gedaan in keukens toiletten en badkamers maar ook werden er installaties aangepast en maatregelen genomen ten behoeve van de brandveiligheid van de woningen.

Naast de technische metamorfose, heeft ook het beeld van de woningen een aanzienlijke verandering ondergaan. Zonder de oorspronkelijke identiteit van deze typische jaren zestig wijk uit het oog te verliezen te verliezen, heeft met het verzelfstandigen van de eindgevels van alle woonblokken, het toepassen van Franse balkons in voorgevels en de krachtige kleur voor de nieuwe baksten, de wijk een facelift gekregen heeft die er toe doet.

Compen_Balbaostraat_BASE_14_20150415

VERGELIJKBARE PROJECTEN