RENOVATIE 130 WONINGEN, ‘S-HERTOGENBOSCH

Opdrachtgever:

Woningcorporatie Zayaz, ‘s-Hertogenbosch

Aannemer:

De Combi Groep, Tilburg

Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt, Ad Schellekens, Bjorn Beekhuizen

Omvang:

Planmatig groot onderhoud/renovatie

Oplevering:

2012

De 130 woningen zijn gesitueerd in de stadsdeel West te ‘s-Hertogenbosch en zijn eigendom van de woningbouwcorporatie Zayaz. De woningen zijn gebouwd in de jaren zestig en vertoonden inmiddels veel bouwtechnische, constructieve en bouwfysische gebreken. De woningen waren nauwelijks geïsoleerd en konden mede door de vele koudebruggen niet meer voldoende wooncomfort bieden.

Uit een bouwtechnische rapportage van de woningen, zijn een aantal scenario’s voor renovatie naar voren gekomen. In overleg met de opdrachtgever en technische adviseurs de is keuze gemaakt voor het scenario, waarbij het voortbestaan van de woningen na renovatie weer voor 25 jaar gegarandeerd kon worden.

De renovatie omvat in eerste instantie het aanbrengen van een nieuwe schil voor zowel de wanden, de vloeren en de daken. Met deze ingreep werd in een keer het isolatieniveau opgewaardeerd naar huidige normen en werden technische gebreken zowel binnen als buiten de woningen aangepakt. Binnen de woningen werden aanpassingen verricht in keukens, toiletten, badkamers en zolders, waarbij ook de installaties waar nodig werden vernieuwd of uitgebreid. Al deze verbeteringen hebben er toe geleid dat de woningen weer een wooncomfort kunnen bieden dat overeenstemt met actuele normen en woonwensen.

Het beeldkwaliteitplan voor de wijk verlangde een conservering van het karakter van deze typische jaren zestig wijk. Daar is bij het nieuwe ontwerp voor de gevels en ook bij bij de bepaling van kleuren en materialen vanuit gegaan. Wel is er voor gekozen om de eindgevels van alle blokken een expressiever en moderner karakter te gegeven, hetgeen tot gevolg heeft dat er naast conservering en verbetering van de woningen ook een stukje transformatie van het beeld van de wijk heeft plaatsgevonden.

26_renovatie130_nieuw.jpg

VERGELIJKBARE PROJECTEN