TRANSFORMATIE NAAR WONINGEN, UDEN

Opdrachtgever:

Woningstichting Area

Aannemer:

Hazenberg Bouw B.V., Vught

Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt, Björn Beekhuizen, Rob Geraerts

Omvang:

14 appartementen

Oplevering:

2021

Het gebouw met 14 zelfstandige appartementen in 2 bouwlagen is gesitueerd aan de Aldetiendstraat, te Uden. Het betreft hier een transformatie van een bestaand kantoorpand tot 14 zelfstandige appartementen in opdracht van woningstichting Area.

De ontwerpopgave betreft het gebouw geschikt te maken voor verhuur aan SMO Verdihuis, die hier een woon- en leercentrum huisvesten, voor mensen die gemotiveerd zijn weer zelfstandig te gaan wonen.

De ontworpen appartementen zijn relatief  klein, maar deze units zijn voorzien van alle noodzakelijke voorzieningen, zodat er voor iedere bewoner een volwaardige individuele zelfstandige woonplek is gecreëerd

De uitdaging voor de architect bestond in eerste instantie uit het realiseren van een nieuw ontsluitingsplan voor het nieuw te realiseren woongebouw. Dat betekende dat er een nieuwe toegangstrap en een overdekte galerij aan het bestaande bouwvolume diende te worden toegevoegd. Verder was het natuurlijk zaak om bij de transformatie zo efficiënt mogelijk om te gaan met bestaande, soms weerbarstige (draag)structuren.

Door vervolgens op subtiele manier de gevels van het bestaande gebouw aan te passen of te transformeren,  is er uit  het oorspronkelijke kantoorgebouw een helder en herkenbaar woongebouw ontstaan.

Naast deze programmatische en esthetische veranderingen heeft ook een energietransitie plaatsgevonden. Het gehele gebouw is gasloos. Alle appartementen hebben hun eigen elektriciteitsvoorziening middels de 42 PV-panelen die zijn voorzien op het dak.

OORSPRONKELIJK GEBOUW

TRANSFORMATIE

VERGELIJKBARE PROJECTEN