WONINGBOUW LOVERBOSCH, ASTEN

Opdrachtgever:

Woningbouwvereniging Bergopwaarts Deurne

Aannemer:

Adriaans Bouwgroep B.V. te Helmond

Projectteam:

Frans Compen, Johan van der Rijt, Ad Schellekens, Rob Geraerts, Björn Beekhuizen

Omvang:

6 levensloopbestenige woningen + 12 starters woningen

Oplevering:

2013

De uitbreidingswijk Loverbosch te Asten kenmerkt zich door een markant stedebouwkundig plan waar het autoverkeer zoveel mogelijk uit het straatbeeld geweerd wordt.

VERGELIJKBARE PROJECTEN